Branding, la marca.

TR215 realitza estudis geològics i geotècnics, i qualsevol servei relacionat amb l’execució d’anàlisi topogràfic i mediambiental

Des d’Addmira hem analitzat el seu mercat i el que hauria de comunicar la Marca. Creiem que mitjançant les formes estudiades, l’ús d’uns colors concrets i ben definits, fan que el nou logotip posseeixi una gran solidesa i sobre de tot ben representatiu de la Marca.

Un exemple concret ja el podem observar en el seu nou isotip. Fa referència a una part essencial del treball diari, l’ús de les seves màquines perforadores, i alhora el tipus de serveis que s’ofereixen sota el ventall de la Marca.

Landing Page, Captación de Leads.

TR215 a dia d’avui encara no tenia un web. No obstant això, va aparèixer la necessitat de generar captació de Leads mitjançant una oferta a futurs clients.

Des d’Addmira hem plantejat la generació d’una Landing Page que permetés complir l’objectiu i alhora informar sobre els serveis de la Marca. Conceptualitzem una landing senzilla i dissenyada per a ser enviada al costat d’un correu informatiu i personalitzat. La landing presenta la informació d’una manera nítida i ben estructurada. A més, mitjançant un formulari de contacte es pot sol·licitar més informació sobre els serveis de la Marca.

Per descomptat, tot el que s’ha comentat està adaptat al dispositiu des del qual es visualitza el contingut independentment de si és un mòbil, tauleta o ordinador de sobretaula.

Continua Explorando

Ver Más

Quiero preguntar

Contacta