Item No. 01

E-commerce

Acostem el nostre client als seus clients.

Item No. 02

App

Innovem en el marketplace del nostre client amb noves aplicacions per al seu client final.

Item No. 03

Website

Creem identitat visual i verbal per connectar amb els clients a través del website “Todoacoste”.

Item No. 04

Clients

Seguim implementant millores i idees creatives al nostre client quan identifiquem l’oportunitat per oferir el millor servei als clients finals.

E-commerce

El nostre client confia en nosaltres l’estratègia de marca, per crear el branding, el logotip i l’e-commerce per a la comercialització dels seus productes. Aquest entorn realitza una actualització diària d’estocs i es potencia la venda a través de campanyes d’Addwords display i de producte.

App

L’App es crea per a la connectivitat amb els partners claus per al negoci del nostre client. S’apliquen les tècniques de màrqueting estratègic que ens acosten al client mitjançant la pròpia aplicació.

Web “Todo A coste”

Tornem a crear tota l’estratègia de màrqueting per crear una nova identitat visual, sobre el web “todoacoste” on s’estudia el producte i com s’ha de tractar quan es fan banners d’estacionalitat.

Veure metodología

Item No. 01

E-commerce

Acercamos nuestro cliente a sus clientes.

Item No. 02

App

Innovamos en el market place de nuestro cliente con nuevas aplicaciones para su cliente final.

Item No. 03

Website

Creamos identidad visual y verbal para conectar con los clientes a través de la website “A todo coste”.

Item No. 04

Clientes

Seguimos implementando mejoras e ideas creativas a nuestro cliente cuando identificamos la oportunidad para ofrecer el mejor servicio a los clientes finales.

E-commerce

Nuestro cliente confía en nosotros la estrategia de marca, para crear el branding, el logotipo y el e-commerce para la comercialización de sus productos. Este entorno realiza una actualización diaria de stocks y se potencia la venta a través de campañas de Addwords de display y producto.

App

La App se crea para la conectividad con los partners claves para el negocio de nuestro cliente. Se aplican las técnicas de marketing estratégico que nos acercan al cliente a través de nuestra propia aplicación.

Web “Todo A coste”

Volvemos a crear toda la estrategia de marketing para crear una nueva identidad visual, sobre la web “todoacoste” donde se estudia el producto y cómo debe tratarse cuando se hacen banners de estacionalidad.

Ver metodología