Hotel Museu Llegendes de Girona.

Hotel Museu Llegendes de Girona, situat al centre històric de la ciutat de Girona, es caracteritza per oferir les millors habitacions als seus clients. Una selecció que s’adapta a les necessitats de cadascú. També compta amb un ampli ventall de serveis per a completar l’experiència dels hostes.

L’hotel compta amb una història de més de 2.000 anys d’antiguitat, fet que es reflecteix en la seva estètica i els elements que la complementen.

 
 

Hotel Museu Llegendes de Girona.

A Addmira se’ns presenta el repte d’elaborar el disseny i l’estructura de la nova pàgina web de Hotel Museu Llegendes de Girona. Pàgina que pretén presentar-se amb una gran varietat d’idiomes, per assegurar una millor comunicació internacional; amb un motor de reserves sempre visible per facilitar la interacció de l’usuari; i amb un aspecte innovador, que és la inserció del pagament amb Bitcoin. Això últim converteix l’hotel en el primer a Catalunya a inserir un sistema de pagament mitjançant moneda digital.

L’equip Addmira ha aconseguit plasmar tots els valors comentats anteriorment, transmetent un look & feel que respecta la identitat i personalitat de l’hotel. També s’ha aconseguit simplificar una navegació complexa treballant estratègicament els apartats de la web.