Litma.

Adaptació.

Litma Group Real Estate és un despatx professional immobiliari amb seu a Barcelona especialitzat en la compra / venda de propietats, assessorament durant el procés i execució de totes les operacions.

L’objectiu inicial de Litma Group Real Estate era la personalització de marca de la seva identitat corporativa. Marcada per una línia continuista en el brochure corporatiu de serveis s’implementen elements gràfics per a presentar valors i serveis del despatx immobiliari.

Litma.

Flexibilitat.

Seguint amb l’objectiu de línia continuista de la marca, i després de les primeres línies ja definides, es continuen implementant nous elements i grafismes en publicacions de diferents formats i suports.

Litma.

Evolució.

Després dels petits canvis introduïts en el lleu rebranding inicial va arribar el repte d’actualització de la Marca a una més moderna. Després de realitzar un Benchmarking sobre el sector va arribar el moment de poder crear una identitat única i representativa.

new_litma_logo

Litma.

Definició.

Logotip, papers de carta, sobre, targetes o segells… el rebranding va acabar convertint-se en un nou Manual d’Estil de la Marca Litma Group Real Estate.

Litma.

Equilibri.

Des Addmira hem pogut aportar els nostres més de 15 anys d’experiència per aconseguir un equilibri entre el disseny i l’alta exposició d’informació que Litma Group Real Estate necessita en les seves comunicacions. Gràcies Litma per confiar, i seguir confiant, en nosaltres.

Litma.

Adaptación.

Litma Group Real Estate es un despacho profesional inmobiliario con sede en Barcelona especializado en la compra/venta de propiedades, asesoramiento durante el proceso y ejecución de todas las operaciones.

El objetivo inicial de Litma Group Real Estate era el rebranding de su identidad corporativa. Marcada por una línea continuista en el brochure corporativo de servicios se implementan elementos gráficos para presentar valores y servicios del despacho inmobiliario.

Litma.

Flexibilidad.

Siguiendo con el objetivo de línea continuista de la marca, y tras las primeras líneas ya definidas, se siguen implementando nuevos elementos y grafismos en publicaciones de diferentes formatos y soportes.

Litma.

Evolución.

Tras los pequeños cambios introducidos en el leve rebranding inicial llegó el reto de actualización de la Marca a una más moderna. Tras realizar un Benchmarking sobre el sector llegó el momento de poder crear una identidad única y representativa.

Litma.

Definición.

Logotipo, papeles de carta, sobre, tarjetas o sellos… el rebranding acabó convirtiéndose en un nuevo Manual de Estilo de la Marca Litma Group Real Estate.

Litma.

Equilibrio.

Desde Addmira hemos podido aportar nuestros más de 15 años de experiencia para conseguir un equilibrio entre el diseño y la alta exposición de información que Litma Group Real Estate necesita en sus comunicaciones. Gracias Litma por confiar, y seguir confiando, en nosotros.