Matagalls Montserrat.
Adaptació.

Matagalls Montserrat és una caminata de resistència no competitiva en la qual la gent s’inscriu per poder participar. Necessitaven actualitzar la web en quant a disseny i estructura es refereix, i implementar un sistema d’inscripcions per poder gestionar certs aspectes d’aquestes. Aquí és on entra Addmira.

Hem optat per mantenir l’estructura de la web antiga de Matagalls Montserrat. Utilitzant Bootstrap 4, hem canviat el disseny respectant les especificacions del client, i hem afegit nous elements per aconseguir que la navegació sigui menys costosa i que els elements estiguin sempre a mà.

Matagalls Montserrat.
Tecnologia.

Com a tecnologia de servidor s’ha utilitzat el llenguatge de programació PHP. Aquest llenguatge de programació ofereix una gran estabilitat i seguretat ja que és un llenguatge creat exclusivament per a web. A més és el que major en quant a nombre de pàgines creades i penetració de mercat.

Amb la finalitat de treballar d’una manera més àgil i eficaç ens decantem pel Laravel Framework com a eina de desenvolupament. Això ens permet poder gestionar tots els condicionants als quals l’aplicació havia de donar resposta. D’aquesta manera, s’ha pogut utilitzar un sistema de validació de camps senzilla i eficient, una ràpida i segura comunicació amb la base de dades i una millora en la interacció entre vista i servidor.