Skip to main content

Un contingut pensat, acurat i elaborat és fonamental per transmetre el concepte

Normalment, les persones expressem les nostres idees i pensaments a través de la paraula. Un grup d’elles creen una frase. Si afegeixes un verb, una oració. I un conjunt d’oracions s’agrupen i creen un paràgraf, en un bucle que únicament acaba després de col·locar un punt i final.

Crear contingut és plasmar una idea que desitges compartir amb la resta del món. La teva obra és la finestra final, davant la societat, dels teus somnis, el teu treball i el teu esforç.

Per això, un treball pensat, acurat i elaborat és fonamental. Al cap i a la fi, serà aquest element -amb l’ajuda del disseny, la plataforma i altres elements- el que seduirà o no l’interlocutor, que després de consumir-lo, decidirà si l’assumeix com a propi o el rebutja per estar en desacord.

Un contingut treballat genera valor, i si posseeix la qualitat suficient, pot esdevenir una referència i un model a seguir per a la resta, com en el cas d’un bon eslògan (T’agrada conduir?), una conferència (Steve Jobs -> TED) o un estudi universitari, per citar alguns exemples.

Una obra de qualitat sol repercutir de forma positiva en la reputació. Un bon contingut denota professionalitat, interès i demostra que gaudeixes realitzant la teva tasca. A més, un treball ideal i plasmat de manera atractiva és capaç de fidelitzar nous clients que reconeixen, a través de la qualitat del resultat, les habilitats en el procés creatiu.

En canvi, un contingut amb poca cura pot comportar connotacions negatives per al creador. Presentar un treball inexacte, amb errors i poc treballat pot fer-li perdre la credibilitat. I la credibilitat és la qualitat més senzilla de perdre, i paradoxalment, la més difícil de recuperar.

¡Hasta el próximo post!

Andrés Soto

Author Andrés Soto

More posts by Andrés Soto

Addmira todos los derechos reservados.