Ditail.

Branding, la marca.

“Ditail” és distribuïdor de materials i busca la millor solució a projectes d’arquitectura. El seu valor afegit es basa en la cerca de la solució tècnica, logística, sobre les normatives existents i aportant la major creativitat en els seus projectes.

L’objectiu del projecte ha estat el de canviar el seu actual plantejament de negoci passant d’una orientació basada en el producte a l’orientació de servei. Sota aquesta premissa la comunicació passa de basar-se en el producte a fer visible les solucions que aporten en els seus diferents projectes.

Aquest nou enfocament ens porta a elaborar noves línies de branding que es poden veure en cada un dels elements que han començat a utilitzar. Des dels nous usos de logotips, passant per una nova tipologia d’imatges i una nova estratègia en xarxes socials que li permet ampliar la seva manera d’arribar als clients.

Ditail.

Web project.

L’element més visible del canvi es pot veure en la seva nova web. A la recerca d’una diferenciació amb les “Web Catàleg” que prevalen en el seu sector, hem buscat posicionar la marca Ditail a través del seu important expertise en materials de construcció.

Els materials no són la finalitat sinó el canal amb el qual poder donar la solució a la problemàtica amb què arriben els seus clients. El coneixement que posseeix Ditail del sector li permet realitzar descarts per preu i normativa per valorar les opcions possibles que permeten aportar la solució tècnica, en temps, logística i creativa a la problemàtica plantejada.

En el nou Site vam passar de presentar producte a presentar solucions d’interior i/o exterior per als projectes dels seus clients. Tot això amb Casos d’èxit que han dut a Ditail ha ser un referent en el seu sector.